Selidbe klavira i pianina, i uopšte selidbe teških i kabastih stvari, poput sefova i kasa, specijalnost su firme za profesionalne selidbe i transport Prevoz Klavira. Bez obzira koliko težak i glomazan predmet želite da preselite stručni tim naše firme vam izlazi u susret.

DA BISTE DOBILI TAČNU CENU TRANSPORTA MOLIMO VAS POZOVITE 062 242 282

Za sve “teške selidbe” koristimo posebne, specijalizove alate i mašine. Raspolažemo “svejtovima” i kaiševima za nošenje po spratovima, uz pomoć kojih na mnogo lakši i sigurniji način prenosimo stvari.

Pre otpočinjanja samog prenošenja pianina ili klavira neophodno je da se isti propisno zaštiti, a za te potrebe mi u kompaniji za prevoz klavira se koristimo raznovrsnim folijama i kartonskim kutijama specijalno namenjenim za transport i zaštitu stvari.

Kada je reč i selidbi velikih i teških sefova, kasa, vatrootpornih ormana, TDS-ova ili bankomata, u pomoć je neophodno da priskoči i poneka mašina, pa tako naša firma za selidbe, u zavisnosti od situacije, a za potrebe vaše selidbe može obezbediti i viljuškar i kombi sa rampom.