Prevoz klavira kasa, bankomata, sefova, pekarske opreme i drugih teških predmeta je usluga prevoza za koju je potrebna posebna organizacija radne snage, odgovarajući teretni prostor anagažovanog kombi vozila i kamiona sa i bez utovarne rampe. Organizacija ljudstva i vozila zavisi od vrste klavira odnosno da li je potreban prevoz pijanina, polukoncertnog ili koncertnog klavira Grand piano.

Imamo tim iskusnih transportnih radnika sposobnih za prenošenje svih vrsta teških stvari i predmeta u bilo koji prostor. Kombi vozila i kamion u našoj ponudi imaju adekvatan tovarni prostor za prevoz svih vrsta klavira.

Selidbe klavira po povoljnim cenama

U slučajevima kada je potreban prevoz teških stvari i predmeta kasa, sefova, bankomata, TA peći, pekarskih peći i ostalo posedujemo sva pomoćna sredstva za lakše prenošenje na zahtevanu lokaciju. Pre prevoza ovih stvari potrebno je utvrditi da li predmet prevoza može da se prenese u novi prostor. Ovo je vrlo bitno utvrditi kako bi se izbegli dodatni troškovi prevoza i angažovanog ljudstva.

Ako ne možete sami proceniti uslove možete nam se u svakom momentu obratiti za savet ili besplatnu procenu troškova prevoza ovakvih stvari.