Selidba klavira, pianina ili polukoncertnog klavira, zahteva posebno pakovanje u vozilu za prevoz, bilo da je u pitanju kombi ili kamion za selidbe, On se mora učvrstiti da se prilikom vožnje ne bi neplanirano pomerao i oštetio.

Prevoz klavira ili pianina

Prevoz je specifičan i mora da se vrši pažljivo u skladu sa ovim specijalnim teretom. Vešti vozači i radnici preseliće vaš klavir ili pianino bez oštećenja i bez glavobolje.

Istovar i prenos u novi objekat

Istovar i prenos u novi objekat mora biti unapred isplaniran. I ovde se suočavamo sa istim zahtevom. Celokupna trasa, hodnici, ulazi moraju dozvoljavati nesmetano prenošenje ili prevoženje na posebnim kolicima, našeg gabarinog muzičkog instrumenta.

O čemu treba dse vodi računa, i šta treba da se zna? Ovaj insturment nije samo gabaritan i težak, već i vredan, odnosno on je skupa investicija ili zadovoljstvo.

Agencija za selidbe ili prijatelji?

Profesionalni radnici imaju iskustva i znanja kako da realizuju svaku fazu na racionalan i efikasan način. Naša preporuka je da uvek birate agencije za selidbe i da se ne upuštate u neke prijateljske šeme. Jer bez obzira na snagu i broj prijatelja, ovde je iskustvo i stručnost više nego poželjno.

Cena selidbe klavira

Treba imati u vidu da ovakvi specijalni tereti, klaviri, termoakumulacione peći (TA peći) zahtevaju posebno angažovanje i obučenost, što može da utiče na cenu selidbe, ukoliko je i ovaj predmet deo stvari za preseljenje. Ipak, racionalnije je platiti profesionalcima nego rizikovati. To su najčešća iskustva onih koji su imali potrebu za preseljenjem ovakvih predmeta.