Pod selidbe specijalnih tereta – selidba klavira spadaju svi komadni tereti pojedinačno teži od 100 kg koji svojom masom i gabaritima odudaraju od konvencionalnih tereta, a potrebno ih je manualno preneti unutar objekta ili prevesti na neku drugu lokaciju.

U specijalne terete spadaju: klaviri, pianina, sefovi, protivpožarni ormari, pekarska oprema, frižideri za nekomercijalnu upotrebu, kase, razni strojevi, skupocjeni antikviteti. Takvi tereti zahtjevaju posebno rukovanje i manipulaciju te adekvatnu opremu i tehniku za njihov prenos i prevoz.

Selidba klavira, pianina, sefova, kasa, strojeva je ozbiljan i zahtevan posao stoga je naša preporuka prepustiti takve terete u ruke stručnjaka, jer posledice u nestručnom rukovanju mogu biti kobne.

Cena selidbe specijalnih tereta – selidba klavira određuje se individualno po posebnoj tarifi isključivo nakon vizualne procene samih spec. tereta, uvidom u njihovu specifikaciju i tehničke podatke te utvrđivanjem svih okolnosti pod kojima se takav teret treba preneti i prevesti.

Za sve daljnje informacije molimo da nas kontaktirate