Svako pomeranje klavira je ozbiljan poduhvat i zavisi od raznih faktora, tako da cena seldibe klavira zaista značajno varira u zavisnosti od njih.

Od čega zavisi cena selidbe klavira

Kao što je napomenuto, cena selidbe klavira je uslovljena raznim faktorima, koji na nju utiču u većoj ili manjoj meri. Na primer, viši spratovi u zgradi bez lifta ili nepristpačan prilaz znatno otežavaju selidbu klavira pa je iz tog razloga i sama cena veća. Takodje, cena zavisi i od kilometraže izmedju adresa sa koje i na koju se vrši selidba. Dakle, cena selidbe klavira formira se za svakog klijenta posebno. U svakom slučaju, najbolje bi bilo da nas pozovete i predstavite nam sve uslove pa ćemo na osnovu svega toga napraviti jedinstvenu ponudu samo za Vas.

Pouzdana agencija za selidbu klavira

Selidba klavira je posebno delikatan zadatak za svaku agenciju za selidbe. Klaviri su veoma osetljiva i vredna kategorija objekata kojima se mora pristupati sa posebnom pažnjom. Selidba klavira zahteva posebnu pripremu kako bi stopostotno izbegli bilo kakva oštećenja. Greške su nedopustive, jer smo svesni da i najmanji potres može značajno uticati na njegovu funkciju. Naša firma je davno prepoznala ovaj problem i može se pohvaliti nizom uspešnih selidbi i zadovoljnih klijenata, ljudi iz našeg okruženja poput nas samih, pa je i naša cena selidbe klavira formirana prema njihovim standardima.

Da li možete sami preseliti klavir

Ljudi ponekad ne shvataju koliko je selidba klavira težak i delikatan poduhvat. Klavir se može pomerati jedino na zadnjoj ili bočnoj strani a da se ne ošteti. Oštećenja nastaju kada se klavir ispusti ili udari ili ako se u njemu nalaze strani predmeti u toku selidbe. Nogari i pedale se moraju posebno zaštiti. Pre nego što na sebe preuzmete ovaj visoko rizični poduhvat, razmislite da li je cena selidbe klavira veća od potencijalne štete. Mi Vas uveravamo da nije i savetujemo da za selidbu Vašeg dragocenog instrumenta angažujete profesionalnu agenciju.